Pozor! Zadnje čase opažamo, da naši uporabniki v našem imenu prejemajo nezaželjeno pošto (SPAM) na mail. Prosimo vas da pošto ne odpirate.

Priljubljenost supanja v Sloveniji iz dneva v dan narašča. Čedalje več ljudi izraža željo po treniranju, profesionalnem usposabljanju in udeležbi na tekmovanjih. V preteklosti smo ustanovitelji društva nizali številne uspehe na področju supanja. Množico ljudi smo seznanili in navdušili nad tem športom. Nudili smo jim strokovno podporo, ter bili prisotni na sleherni sup tekmi v Sloveniji. Zato je padla odločitev, da začnemo formalno nastopati kot Športno Društvo SUP AMANZI. V to nas je vodila želja po združevanju vseh ljubiteljev supanja.

Namen društva je uveljavljanje in pospeševanje športnih aktivnosti z združevanjem ljubiteljev SUP-anja, organiziranjem treningov, izletov in tekmovanj, ter opravljanjem ostalih storitev v tej zvezi.

Ustanovitelji društva

Predsednik: Gregor Mohorič
Podpredsednik: Dejan Mohar
Izvršni odbor: Urban Lagoja , Klemen Bauer, Špela Ocepek Lagoja
Nadzorni odbor: Aleš Veronig
Sekretarka: Elizabeta Ambrožič

 • oblikovanje programa dela, izvajanje koncepta in strategije razvoja SUP-anja v okviru možnosti in pristojnosti društva,
 • spremljanje uveljavljanja in razvoja tega športa, ugotavljanje in analiziranje stanja, ter sprejemanje ukrepov potrebnih za popularizacijo in razvoj športa,
 • skrb za vzgojo strokovnih kadrov (trenerjev, inštruktorjev, sodnikov, ter drugih strokovnih sodelavcev),
 • dajanje pobud za strokovno pomoč pri ustanavljanju in organiziranju SUP sekcij ali krožkov,
 • razvijanje množičnosti v SUP športu,
 • nabava SUP-ov in drugih materialno tehničnih sredstev ter opreme za lastne potrebe in potrebe članov,
 • sodelovanje z lokalno skupnostjo, šolami in gospodarstvom pri uveljavljanju in razvoju športa ter zagotavljanju materialnih pogojev za to delo,
 • zastopanje interesov kluba pri lokalnih skupnostih in izven nje ter sodelovanje z drugimi organizacijami doma in v zamejstvu,
 • izvajanje drugih nalog in storitev, določenih s programom dela društva.
 • posredovati in razvijati pri svojih članih razvoj karakternih vrlin, kot so ustvarjalnost, občutek za delo v skupnosti, pripadnost, disciplina, samokritičnost, točnost, prijateljstvo, odgovornost in skromnost,
 • skrbeti za množičnost in popularizacijo športa med občani, predvsem med mladino, ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo,

Naši pokrovitelji

Amanzi
Supstore
AzulBoards
DIGITALNI VITAMIN